NEWS AND EVENTS

รวมน้ำใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัทยูเอฟซี และบริษัทในเครือล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ยังคงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง “เราคนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูเอฟซี น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง และผักกระป๋องจำนวนกว่า 2,000 ลัง มอบให้กับองค์กรและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สภากาชาดไทย, อาสาสมัครคริสเตียนเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิมหาพรพัฒนา, บริษัทธนาพัฒน์ร่วมกับมูลนิธิพิพัฒน์ปรีดาวิภา, นิตยสารในเครือแปซิฟิก เฮิร์สท์ จำกัด, เดอะเนชั่น, ศูนย์พักพิงจังหวัดนครปฐม และทีมพนักงานจิตอาสา เพื่อเป็นตัวแทนนำของทั้งหมดไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบตลอดเดือนพฤศจิกายน 2554